Sectorgerichte trainingen en andere specials

Mediatraining
Politiek en Media

Bijvoorbeeld: Colleges van B&W, Gemeenteraden, Provinciebesturen, Waterschappen

Mediacoaching
woordvoerders

Deze training is bestemd voor woordvoerders en adviseurs die naast het zelf woordvoeren, vooral anderen adviseren en coachen. U leert in te spelen op mediatrends, effectief te adviseren en gerichte feedback te geven.

Mediatraining
Woningcorporaties

Voor woordvoerders, bestuurders en projectmanagers. Gericht op uw corporatie, uw werkgebied, uw bewoners. Omgaan met kritische vragen en ja-maar. Vragen van de pers, of rechtstreeks van bewoners of hun vertegenwoordigers.

Mediatraining
Chemische sector

Experttraining in samenwerking met de VNCI. Wat zegt u als de pers belt met een schijnbaar simpele vraag over een ingewikkeld uit te leggen onderwerp? Of met draaiende camera's aan de poort staat bij een calamiteit?

Mediatraining
Onderwijs

Woordvoerders, directies en besturen van scholen en scholenorganisaties leren in één dag om te gaan met kritische vragen. Bijvoorbeeld: wat zegt u als de pers belt met een schrijnend voorbeeld in het kader van passend onderwijs?

Mediatraining
Zorgsector

Woordvoerders, directies en besturen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen leren in één dag om te gaan met kritische vragen. Maar ook om hun eigen kracht, met vaak mooie en overtuigende verhalen, te benadrukken.